Testovi

Različiti testovi iz srpskog jezika

 

81984082

 

Književnost, Književnost za osnovnu školu, Testovi

Testovi sa takmičenja

Овде се налазе тестови-задаци са такмичења. Сви су урађени у PDF формату. Уколико немаш тај програм, инсталирај га Инсталација (Adobe Reader).

 Календар такмичењa и смотри
 
Упутство о организацији свих такмичења и смотри

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

  Комплет – школска такмичења, разне године

2007. година, Општинско:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2007. година, Окружно:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2008. година, Општинско:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2008. година, Окружно:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2009. година, Општинско:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2009. година, Окружно:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2010. година, Општинско:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2010. година, Окружно:   5.р.   6.р. —  7.р. —  8.р.

2011. година, Општинско:  Комплет 5., 6., 7. и 8. р.

2011. година, Окружно (ворд):  5.р. —  6.р. —  7.р.  —  8.р.

2011. година, Републичко:  7.р.  —  8.р.

2012. година, Општинско:  5.р.  —  6.р.7.р.8.р.

2012. година, Окружно:   5.р.6.р.  7.р. 8.р.

2012. година, Републичко:  7.р. 8.р.

2013. година, Општинско-тест:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2013. година, Општинско-решење:   5.р. —  6.р. —  7.р. —  8.р.

2014. година, Општинско, тестови и решења:  Комплет од 5. до 8. р.

2014. година, Окружно, тестови и решења: Комплет од 5. до 8. р.

2015. година, Општинско, тестови и решења:   5.р.6.р.7.р.8.р.

2015. година, Окружно: Комплет од 5. до 8. р.

2016. година, Окружно:  5.р —  6.р. —  7.р. —  8.р.

СРПСКИ ЈЕЗИК – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

* 2014. година, Општинско-тест:   7.р.  —   8.р.

* 2014. година, Општинско-решења:   7.р.  —   8.р.

*  2014. година, Окружно-тест:   7.р.   —   8.р.

*  2014. година, Окружно-решења:   7.р.   —   8.р.

*  2015. година, Општинско:  7. и 8. р.

Književnost, Književnost za osnovnu školu, Testovi

Književnost od petog do osmog razreda, pisci i dela

pisci-dela-peti-razred

dela-sesti-razred

pisci-dela-sedmi-razred

pisci-dela-osmi-razred

Тест из књижевности (5. разред)

Тест из књижевности (6. разред)

Тест из књижевности (7.разред)

Тест из књижевности (8.разред)

Тест из народне књижевности (7. разред)

Teст из нaродне књижевности (6.разред)

Тест из књижевности (8.разред)

Tест из књижевности (6. разред)

Тест из књижевности (5.разред)